Westernový tábor
Tabule

Westernový tábor Zvůle

Máme pro Vás dobrou zprávu, v letošním roce, tedy v roce 2022 jsme pro Vás připravili náš tradiční Westernový tábor na Zvůli!

Milé děti a vážení rodiče,

z dětí se stanou během několika okamžiků praví a nefalšovaní kovbojové, kteří se musí naučit zacházet nejenom s lasem a bičem, ale musí zvládat i všechny ostatní činnosti, které skuteční kovbojové museli znát, a to zejména naučit se rozumět svému nejlepšímu kamarádovi - koni.

Pro děti je na celou dobu pobytu připraven bohatý westernový program, výuka jízdy na koni a zažijí dny plné soutěží, dobrodružství a nevšedních zážitků a ti nejlepší z nich zkrotí i našeho elektrického býka. V předešlých letech naše děti shlédly např. ukázky rytířského turnaje na koních s dřevci, ukázky kaskadérského vystoupení na koni, ukázky drezúry koní či vozatajství, noční ohňovou show atp. I pro letošní rok máme pro děti připravenou řadu hodnotných a nezapomenutelných zážitků, které se samozřejmě liší od těch předešlých a jsou přinejmenším neméně aktraktivní. Děti se zde naučí rovněž střelbě z luku, či házení nožem nebo sekerou. Výjimkou nebude ani výuka zálesáckých dovedností, anatomie a výstroje koně a nebudou chybět ani celotáborové hry plné dobrodružství s akčními prvky a překvapením, některé z nich se budou konat ve skrytu noci. Všechny soutěže budou každý den na slavnostních nástupech vyhodnocovány a děti budou odměňovány diplomy a hodnotnými věcnými cenami. Jedná se o dětskou zotavovací akci, která má mnohaletou tradici a je velice oblíbená zejména pro každodenní fyzický kontakt, práci a jízdu na koni.
Určeno pro děti od 6ti do 15ti let.

Westernový tábor Zvůle 2022 se koná od 20. 08. 2022 do 30. 08. 2022.

PŘIHLÁŠENÍ A INFORMACE O PLATBĚ ZDE
 

 


Cena za jednoho účastníka zahrnuje ubytování, stravu 5x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře), pitný režim po celý den i noc, zdravotní zabezpečení, režijní náklady atd. a činí 6.990,- Kč.

Pokud Vás nabídka námi pořádaného Záchranářskéo tábora Zvůle 2024 zaujala a uvažujete o přihlášení Vašeho dítěte, doporučujeme s tímto z důvodu značného zájmu a omezené kapacity neotálet a přihlásit jej co nejdříve.

Závazné přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity!

Každou přihlášku je nutno potvrdit zasláním zálohy ve výši 3.000,- Kč, která bude započítána na úhradu ceny za pobyt na jednotlivý tábor. V případě neúčasti dítěte je tato záloha nevratná, jen pokud za dítě nebude z Vaší strany zajištěn náhradník. K přihláškám, které nebudou nejpozději do 3 dnů po jejich podání potvrzeny zasláním zálohy, nebude přihlíženo!

Originál kompletní vyplněné přihlášky s podpisem zákonných zástupců zašlete prosím na níže uvedenou poštovní adresu provozovatele a současně proveďte úhradu zálohy bankovním převodem na účet č. 4175422369/0800 vedený u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce dále prosím uveďte jméno dítěte.

Záchranářský tábor Zvůle 2024 provozuje společnost
LEDETA, z. ú.
Fáberova 345
391 65 Bechyně

tel.: +420 702 124 205
e‑mail: taboryzvule(zavináč)email.cz.

Doplatek částky za pobyt proveďte stejným způsobem nejpozději do 31. 05. 2024. Doplatek je možné uhradit jednorázově do 31. 05. 2024, příp. formou příspěvku od třetí strany (zaměstnavatel, FKSP, odborová organizace apod.) nebo formou splátek, a to následujícím způsobem:

  • do 29. 02. 2024 – 1.000,- Kč
  • do 31. 03. 2024 – 1.000,- Kč
  • do 30. 04. 2024 – 1.000,- Kč
  • do 31. 05. 2024 – 990,- Kč

O příspěvek na částečnou úhradu poukazu můžete žádat u příslušné odborové organizace, příp. je možné vystavit fakturu, pro její vystavení je nutné dodat přesný název organizace, adresu, IČ a DIČ. viz informace na přihlášce.

Těšíme se setkání s Vámi na Záchranářském táboře Zvůle 2024.

Tabule