Westernový tábor
Tabule

Plná moc

Vyzvednutí dítěte z tábora - plná moc

Z tábora dítě vyzvedává jeho zákonný zástupce.

Jiné osobě, než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě písemné plné moci s úředně ověřenými podpisy zákonných zástupců!!! Vzor plné moci je přílohou závazné přihlášky a můžete si jej stáhnout z našich www.

Plná moc bez úředně ověřených podpisů bude považována za neplatnou!!!

Tabule