Westernový tábor
Tabule

Přihláška na Westernový tábor 2022

 

 

Přihlášku prosíme vytiskněte celou, tj. všechny čtyři stránky, vyplňte ji, poslední stránku opatřete podpisy obou zákonných zástupců dítěte a kompletní přihlášku zašlete na níže uvedenou adresu!

Přihlášky odevzdejte a úhradu zálohy proveďte s ohledem na velký zájem a omezenou kapacitu co nejdříve.
Závazné přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity! Každou přihlášku je nutno potvrdit zasláním zálohy ve výši 3.000,- Kč, která bude započítána na úhradu ceny za pobyt na táboře. Platbu je možné provést převodem na bankovním převodem na účet č. 4175422369/0800 vedený u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr a do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte.

Přihlášky zasílejte na adresu

LEDETA, z. ú.
Fáberova 345
391 65 Bechyně
Obálku označte - "Westernový tábor Zvůle"

Při nástupu dítěte na tábor budete ještě odezdávat
- kartičku zdravotní pojišťovny
- zdravotní a očkovací průkaz
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
- nástupní list dítěte
- případně plnou moc, pokud vaše dítě bude z tábora vyzvedávat jiná osoba, než její zákonný zástupce

 
Tabule